ZACH - betonové podlahy s. r. o.

Naše společnost působí na trhu již od roku 2010. Prioritou je odvádět práci je na té nejvyšší profesní úrovni.
Služby poskytujeme po celé České republice.

Oslovte nás!

Beton se vsypem

Betonové podlahy se vsypem nachází své nejčastější uplatnění při výstavbě nových výrobních či skladovacích prostor.

Hlavními výhodami těchto podlah je rychlost výstavby a nízká cena. Nevýhodou je nízká estetická hodnota (různobarevnost, mikrotrhliny) a omezená funkčnost povrchové úpravy.

Dle typu provozu a zatížení na podlahu je betonová deska vyztužena nejčastěji rozptýlenou výztuží – ocelovými dráty. Množství ocelových drátů a třída použité betonové směsi jsou navrženy na základě statického výpočtu podlahy. Jako povrchová úprava se aplikuje na čerstvou betonovou plochu vsypová směs a následně se povrch zahladí strojními hladičkami.

Vsypové materiály jsou předem namíchané pytlované směsi na bázi cementu obsahující křemíková, korundová nebo čedičová plniva. Dle typu použitého plniva vykazuje konečná povrchová úprava požadované pevnosti a tvrdosti.

Průběh vzniku:

Betonová podlaha se vsypem má šedé zbarvení, které je dáno použitím přírodního vsypu na cementové bázi. Po zahlazení povrchu betonové desky se provede nástřik čirou akrylátovou pryskyřicí. Tento nástřik zajistí vyzrání betonové desky, zvýší odolnost proti obrusu a sníží sání povrchu. Následně po zahlazení povrchu a zaschnutí nástřiku musí být nařezány dilatační spáry z důvodu zamezení vzniku trhlin vlivem smršťovacího napětí. Dilatačními spárami se rozdělí betonová podlaha na dilatační celky. Spáry se vyplní pryžovým profilem nebo polyuretanovým tmelem.